Kurumsal Tahsilat Sürecinde Kritik Başarı Unsurları

Kurumsal Tahsilat Sürecinde Kritik Başarı Unsurları

Kriz ve resesyon dönemlerinde, bir çok firma yaşadığı sıkıntılar için kritik başarı unsurları arar. Ayrıca başta uluslararası çalışan şirketler olmak üzere hemen hemen tüm işletmelerin önemli sorunları var. Bu sorunların başında  tahsilat problemleri gelmektedir. Bu gibi sıkıntılı dönemlerde, işletmeler müşteri seçimi ve istihbarat konusuna dikkat etmez. Böylece firmalar teslimat sonrasında ya da hizmetin gerçekleşmesinin ardından ciddi bir tahsilat sorunu ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Kritik Başarı Unsurları

ARS Danışmanlık olarak, kurumsal satış süreçlerinden tahsilat süreçlerine, tüm unsurları kapsayan eğitimimiz var.  Alacak yönetimi başlığı altındaki bu eğitimlerimizden yüksek fayda sağlarsınız. Bu eğitimlerimiz ile  profesyonel olan sizlere kurumsal tahsilatta kritik başarı faktörlerini aktarıyoruz.